Welkom

Van harte welkom op deze website van Balanced Improvement.

Nog veel te vaak wordt geld aan adviseurs gespendeerd, zonder dat dit een daadwerkelijke verbetering oplevert.........

Balanced Improvement staat voor een aanpak die door opdrachtgevers samengevat kan worden met ‘het realiseren van een uitgebalanceerde, blijvende verbetering’. Adviezen en acties zijn uitsluitend gericht op het realiseren van gewenste resultaten door een focus op het daadwerkelijk implementeren van de strategie van de organisatie. Hiervoor dienen alle bepalende factoren in beschouwing te worden genomen vanuit een holistisch perspectief. Startend bij de vastgestelde eisen en verwachtingen van de externe klant, wordt gezorgd voor het effectief inrichten van de benodigde bedrijfsprocessen en bijbehorende prestatie indicatoren. Niet alleen om beter te volgen hoe het bedrijf presteert, maar vooral om bij ongewenst resultaat te weten ‘aan welke knoppen gedraaid kan worden’ om zaken te verbeteren. Een aanpak waarmee zowel ‘quick wins’ als lange termijn resultaten worden gerealiseerd.